Organisatie Gooi JIJ de Bal Door?!

Doorlopend project

Vanaf september 2023 word ik een paar uur per week ingehuurd door het Nederlands Handbal Verbond om te ondersteunen bij de organisatie van hun project ‘Gooi JIJ de Bal Door?!’. Daarvoor doe ik de volgende werkzaamheden achter het bureau:

  • Het bijhouden van de mailbox: vragen beantwoorden en contacten leggen met scholen, verenigingen, clinicgevers en andere contactpersonen
  • Boekingen verwerken in Excel en op www.gooijijdebaldoor.nl. Op het dashboard van gooijijdebaldoor.nl kan ik ook achter de schermen verschillende werkzaamheden uitvoeren.
  • Nadenken over hoe we nieuwe clinicgevers kunnen werven en contacten onderhouden met de huidige clinicgevers
  • Verenigingen ondersteunen bij het organiseren van vervolgactiviteiten en het werven van nieuwe leden.
  • Onderzoeken welke verenigingen hulp nodig hebben en daar de focus op leggen.

Deze werkzaamheden voer ik vooral uit voor de gebieden Noord-West en Zuid-West van het NHV, dit is Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bij elkaar. Aangezien ik opgegroeid ben in Rotterdam, ben ik ook goed bekend met de verenigingen in (voornamelijk) Zuid-West en heb ik hiervoor ook de juiste contacten.

Daarnaast ben ik op maandag tussen 11:30 en 15:30 te vinden bij een school in Zoetermeer, waar ik het hele schooljaar tussenschoolse en naschoolse lessen zal geven.