Ballschule

In de zomer van 2023 ben ik gevraagd voor een nieuw project van het NHV, dat zich richt op de methode ‘Ballschule’. Dit is een Duits concept, waarbij ervan uit gegaan wordt dat alle balsporten dezelfde basiselementen in zich hebben, verdeeld over technische, tactische en coördinatieve bouwstenen. Het NHV gaat dit inzetten om ouders van de jongste jeugd, dus 6 tot en met 12 jaar, en trainers te informeren over hoe ze training kunnen geven. In deze leeftijdscategorieën willen we namelijk streven naar een zo breed mogelijke opleiding, niet alleen specifiek op handbal gericht, maar gericht op de bouwstenen.

In september 2023 heb ik een cursusdag gevolgd bij de Nederlandse licentiehouders van Ballschule, waardoor ik ook deze clinics mag geven. Bij deze clinics willen we dus mensen die nog geen ervaring hebben met trainen geven, handvatten toereiken over hoe je voor een groep kan staan, maar ook hoe je de trainingen zo leuk en veelzijdig mogelijk maakt. Alle verenigingen die bij het NHV zijn aangesloten, kunnen zich opgeven om een traject te starten en uiteindelijk naar de clinic toe te werken. Ik merk dat ik het erg leuk vind om deze clinic te geven, om mensen te inspireren hoe ze trainen kunnen geven en om ze meer te leren over hoe je het leuk maakt.

Mijn ervaring tot nu toe met de clinics van Ballschule:

Eind november 2023: in Amsterdam